BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

My Blog List

Sunday, August 8, 2010

misi & visi UPSI

Misi
Melaksanakan dan merealisasikan perancangan Universiti berasaskan prinsip-prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) dan ISO 9000.


Visi
Pada tahun 2010 keseluruhan prasarana UPSI akan mencapai kecemerlangan, kecanggihan dan kebitaraan.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.  Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Misi Kementerian Pendidikan
Mewujudkan sistem pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang mempunyai daya ketahanan tinggi bagi memenuhi asirasi dan kehendak individu, masyarakat dan negara.

Thursday, August 5, 2010